Home / Dựng Dai, Xé

Dựng Dai, Xé

 • MÃ SỐ 1025HF (DỰNG CỨNG CÓ KEO)
 • MÃ SỐ: 1025SF (DỰNG MỀM CÓ KEO)
 • MÃ SỐ: 1035SF (DỰNG MỀM CÓ KEO)
 • MÃ SỐ: 1050HFB (DỰNG CỨNG CÓ KEO-MÀU ĐEN)
 • MÃ SỐ:1050SF (DỰNG MỀM CÓ KEO)
 • MÃ SỐ 1080HF (DỰNG CỨNG CÓ KEO)
 • MÃ SỐ: 2016HF (DỰNG CỨNG CÓ KEO)
 • MÃ SỐ 1025HF (DỰNG CỨNG CÓ KEO)
 • MÃ SỐ: 1025SF (DỰNG MỀM CÓ KEO)
 • MÃ SỐ: 1035SF (DỰNG MỀM CÓ KEO)
 • MÃ SỐ: 1050HFB (DỰNG CỨNG CÓ KEO-MÀU ĐEN)
 • MÃ SỐ:1050SF (DỰNG MỀM CÓ KEO)
 • MÃ SỐ 1080HF (DỰNG CỨNG CÓ KEO)
 • MÃ SỐ: 2016HF (DỰNG CỨNG CÓ KEO)

M

Sản phẩm MEX, DỰNG DAI CÓ KEO
Mã hàng  1025HF (DỰNG CỨNG CÓ KEO)

1025SF (DỰNG MỀM CÓ KEO)

, 1030HF, 1035HF, 1040HF,

1035SF (DỰNG MỀM CÓ KEO)

1050SF (DỰNG MỀM CÓ KEO)

1050HFB (DỰNG CỨNG CÓ KEO-MÀU ĐEN)

1080HF (DỰNG CỨNG CÓ KEO)

2016HF (DỰNG CỨNG CÓ KEO)

; 1080SF, 2016SF

Định lượng 20gam/m2 – 180gam/m2
Khổ rộng 50cm – 210cm
Độ dài 100Y
Màu sắc Làm theo yêu cầu
Nguyên liệu 100% polyester
Keo phủ LDPE, EVA
Độ cứng Cứng và mềm
Công dụng Dùng làm lót bên trong quần áo, nón trong ngành may, thêu vi tính

Dinh Hào phân phối các loại dựng giai, xé đa chủng dạng. Quý khách vui lòng gọi số hotline để được tư vấn thêm